english page finnish page

Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i NVC:s arbete.

Välfärdspolitik

Många faktorer påverkar utvecklingen av den nordiska välfärden. En större internationell konkurrens och globalisering samt de demografiska förändringarna hör till de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika nordiska länderna. Den nordiska välfärdsmodellen står därmed inför många utmaningar med tanke på framtiden. Nordens Välfärdscenter skall bidra till denna utveckling bland annat genom att peka på centrala frågeställningar och göra dem till föremål för diskussioner, genomföra mindre forsknings- och utvecklingsprojekt och arbeta med information.

PROJEKT

NORDENS BARN - Fokus på barn i familjehem

Barnfattigdom

Tidiga insatser för familjer och barn

NOFAM-nätverket

Tidigare KONFERENSER och SEMINARIER

19 mars 2014: Barnfattigdom

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

 • Nordisk konferens om fosterbarn

  2015-03-232015-03-24

  Nordens Välfärdscenter arrangerar den nordiska konferensen "Nordens Barn - fokus på barn i fosterhem". [...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Seminar om demens i Norden

  2015-04-092015-04-09

  Nordens Velfærdscenter vil gerne byde velkommen til et seminar om demens, hvor vi samtidig benytter [...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Nordic Day 2015

  2015-07-052015-07-05

  Children and young people can't wait - Improving well-being through cooperation Vulnerable children and [...]

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  Läs mer

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

Nordens Välfärdscenter driver projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem". Vi har samlat in och ska sprida kunskap om exempel på insatse[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Magasin 2014

  Magasin 2014

  2014-04-30

  Även i år publicerar Nordens Välfärdscenter ett Magasin som både blickar tillbaka på det gångna året och [...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Stor boktav N - för Nordens Välfärdscenter

  NVC-broschyr

  2014-02-03

  Nordens Välfärdscenter är med och utvecklar den nordiska välfärdsmodellen. Läs om vårt arbete inom alkoho[...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Nordic Centre for Welfare and Social Issues - frontpage with the letter N

  Nordic Centre for Welfare and Social Issues

  2014-02-03

  Although the Nordic countries do not organize welfare in the same way, there are great similarities betwe[...]

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet