English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i Nordens Välfärdscenters arbete.

Välfärdspolitik

Många faktorer påverkar utvecklingen av den nordiska välfärden. En större internationell konkurrens och globalisering samt de demografiska förändringarna hör till de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika nordiska länderna. Den nordiska välfärdsmodellen står därmed inför många utmaningar med tanke på framtiden. Nordens Välfärdscenter skall bidra till denna utveckling bland annat genom att peka på centrala frågeställningar och göra dem till föremål för diskussioner, genomföra mindre forsknings- och utvecklingsprojekt och arbeta med information.

Projekt

Nordens Barn - Fokus på barn i familjehem

Barnfattigdom

Tidiga insatser för familjer och barn

NOFAM-nätverket

Tidigare konferenser och seminarier

19 mars 2014: Barnfattigdom

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Illustration på tjej som sitter ihopkrupen

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

  NYHETER   Unga hade huvudrollen under slutkonferensen SLUTKONFERENSEN i projektet ägde rum 23-24 mars 2015. Under den första dagens föredrag[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Magasin 2015

  Magasin 2015

  2015-07-02

  Magasinet blickar tillbaka på det gångna året och ser fram mot vad som ska komma.

  • Alkohol och narkotika
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
  Läs mer
 • Omslag med illustration av ungdomar

  Skolelevers psykiska hälsa

  2015-05-19

  Nordens Välfärdscenters projekt ”Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning” sätter fokus på un[...]

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Hälsoundersökningar av fosterbarn

  2015-03-26

  Detta är en checklista för hälsoundersökning av fosterbarn. Checklistan är ett av resultaten av projekt[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer

Nordens Välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet