English page Verkkosivu suomeksi

Tidiga insatser för sårbara familjer

  • Välfärdspolitik

Tidigt förebyggande interventioner för familjer i risk för social marginalisering var ett av Nordiska ministerrådets prioriteringsområden under 2011 och 2012. Nordens Välfärdscenter fick uppdraget att driva detta projekt. Syftet var att sprida kunskap om tidiga insatser, i första hand för familjer med barn före skolåldern. Tidiga interventioner kan ge stora effekter för barn och familjer för att förhindra marginalisering. I dag vet vi att en stor del av de barn som redan under förskoletiden visar tecken på att inte må bra, får fortsatta problem under tonåren.

Inspirationshäften

Det mest noterbara resultatet från projektet är tre inspirationshäften som vi hoppas ska spridas i Norden och gärna också utanför. Häftena finns på danska, finska, isländska, norska, svenska och engelska.

Dansk flagga DANSKA

1. Tidlige indsatser for børn og familier
2. Udvikling af nordiske familiecentre
3. Unge gør en forskel!

 FINSKA

1. Varhainen tuki lapsille ja perheille
2. Pohjoismaisten perhekeskusten kehittäminen
3. Nuorilla on väliä!

 ISLÄNDSKA

1. Snemmbær úrræði fyrir börn og fjölskyldur
2. Þróun fjölskyldumiðstöðva á Norðurlöndum
3. Ungt fólk hefur áhrif!

Norsk flagga NORSKA

1. Tidlig innsats overfor barn og familier
2. Utvikling av nordiske familiesentre
3. Unge gjør en forskjell!

Svensk flagga SVENSKA

1. Tidiga insatser för barn och familjer
2. Utveckling av nordiska familjecentraler
3. Unga gör skillnad!

Englesk flagga ENGLISH

1. Early intervention for children and families
2. Development of Nordic family centres
3. Children make a difference!

Om projekt och inspirationshäften

Aktuell forskning om risk- och skyddsfaktorer

Under de senaste decennierna har vi fått kraftigt ökad kunskap om risk- och skyddsfaktorer för barn och familjer. Kunskapen behöver nå ut till fler yrkesgrupper och frivilliga organisationer som möter barn före skolåldern.

I inspirationshäftet "Tidiga insatser för barn och familjer" sammanställs forskningskunskap om risk- och skyddsfaktorer. Tanken med detta inspirationshäfte, liksom de övriga, är att kunskapen ska spridas i Norden och användas i utvecklingsprojekt som handlar om tidiga insatser till barn och familjer.

Lovande exempel på tidiga interventioner i Norden

Den kartläggning som genomfördes före projektets start har bearbetats med fokus på lovande projekt. En utförligare beskrivning av lovande interventioner har tagits fram och kan spridas inom Norden. I och med att projektet avslutas, överlämnas resultatet till politiker och andra beslutsfattare.

Förenklad tillgång till service

I de nordiska länderna växer det fram olika verksamheter som ska underlätta för barnfamiljer att tidigt få stöd. Brukare ska kunna vända sig till ett enda hus för att få olika slags stöd: one-stop-shops, familjecentraler och liknande.
I inspirationshäftet "Utveckling av nordiska familjecentraler" föreslår vi åtta sätt att förbättra arbetet.

Låt barnens röst höras

Ett flertal frivilliga organisationer inom Norden har utvecklat metoder för att lyfta barns och ungdomars röst till politiker och beslutsfattare. Vad anser socialt utsatta ungdomar om hur man kan hjälpa barn i svåra situationer? Under projektets gång har tre samlingar med ungdomar genomförts i Norge, Finland och Danmark med hjälp av den norska föreningen Voksne for Barn. Ungdomarnas åsikter kommer fram dels i inspirationshäftet "Unga gör skillnad!" dels i filmen med samma namn som är en integrerad del av inspirationshäftet.

Projektresultaten presenterades
under en Norden-turné 2013

Projektresultaten presenterades 2013 under en seminarieturné i de nordiska länderna. Tanken var att anpassa seminarieinnhållet till ländernas behov när det gäller utveckling av tidiga insatser. Programmet såg olika ut under de olika seminarierna. Första anhalt var Helsingfors den 11 mars.

Helsingfors 11 mars 2013

Den 11 mars arrangerades ett seminarium i Helsingfors i samarbete med Det finlandssvenska kompetenscentret, Finlands kommunförbund och THL. Bland talarna kan nämnas Mirjam Kalland, generaldirektör för Mannerheims Barnskyddsförbund och Kristin Marklund, projektledare på Nordens Välfärdscenter för "Tidiga insatser för familjer och barn".

Här finns mer information på finska - täältä löydät tietoa suomeksi.

Här finns mer information på svenska samt presentationerna från seminariet.

Mariehamn 20 mars 2013

På Åland presenterades projektet av projektledaren Kristin Marklund.

Oslo 11 april 2013

Den 11 april arrangerade vi ett seminarium i Oslo i samarbete med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir. Deltagarna var praktiker, forskare och politiker som arbetar inom det sociala området med barn- och familjefrågor.

Mer information samt presentationer från seminariet i Oslo 11 april 2013

Köpenhamn 15 maj 2013

Den 15 arrangerade Nordens Välfärdscenter, tillsammans med Socialstyrelsen i Danmark och SFI, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd, ett seminarium i Köpenhamn. Det var en fortsättning av informationsturnén om projektet och lockade cirka 130 forskare, praktiker, politiker och andra beslutsfattare.

Här finns persentationerna från seminariet den 15 maj.

Stockholm 24 maj 2013

Projektet presenterades under tredagarskonferensen i regi av Nordic Forum: Children in Focus.

Via denna länk når du projektledare Kristin Marklunds presentation.

Här finns mer information om hela konferensen.

Torshamn 27 maj 2013

Den 27 maj presenterades projektet i samband med ett besök på Nordens Hus i Torshamn på Färöarna.

Tromsø 11 juni 2013

Projektet och förslag som gäller utvecklingen av familjecentraler presenterades under "The 3rd Family Centre Conference", som i år äger rum i Tromsø 10 12 juni.

Här finns mer information om konferensen i Tromsø

Klicka här för att se Kristin Marklunds och Petra Kouvonens presentation från Trömsø

Nuuk 28 augusti 2013

I samband med besöket på Grönland presenterades tre av Nordens Välfärdscenters projekt - förutom "Tidiga insatser" även Synlighetsprojektet och Arbetsinkludering

Läs om vår turnéplan 2013

Ilulissat 29 augusti 2013

Projektet "Tidiga insatser" presenterades i samband att samtliga familjecentraler på Grönland samlades till nätverksmöte i Ilulissat. Till Nordens Välfärdscenters presentation inbjöds alla i Ilulissat som arbetar med barn. Kristin Marklund presenterade resultaten från projektet. Ulla Krogager och Vibeke Stage berättade om manualbaserat socialt arbete, systematisk dokumentation och uppföljning.

Reykjavik 8 oktober 2013

Det var fullt i Nordens hus i Reykjavik när projektet "Tidiga insatser för sårbara familjer" och dess resultat presenterades för en bred publik på cirka 100 personer. Deltagarna var såväl politiker och forskare som praktiker. Evenemanget gästades av Eygló Harðardóttir, Islands socialminister, som betonade vikten av tidiga insatser.

 

Nära 300 personer deltog
i slutkonferensen

Projektet avslutades med en konferens i Stockholm den 3 och 4 december. Nära 300 praktiker, forskare och beslutsfattare från hela Norden deltog. Konferensen gästades bl.a. av Sveriges Barn- och äldreminister Maria Larsson som talade om vikten att satsa på prevention inom den sociala sektorn.

MÅLSÄTTNINGEN är att projektets resultat sprids vidare. Under 2013 genomför vi ytterligare ett antal seminarier och konferenser i de nordiska länderna. Samtliga som deltagit i konferensen, som finns registrerade på väntelistan till konferensen samt som har anmält intresse för projektet, kommer att få information om Nordens Välfärdscenters fortsatta arbete med temat.

Sprid gärna informationen vidare och ge oss besked om fler är intresserade att få information


INFÖR SLUTKONFERENSEN skrev tre forskare en forskningsrapport som låg till grund för Henrik Andersheds presentation "Om risk- och skyddsfaktorer samt hur de kan användas i praktiken". Rapporten kan du ladda ner här.

Risk and protective factors in preschool age

Anna-Karin Andershed, Örebro universitet
Henrik Andershed, Örebro universitet
David Farrington, University of Cambridge

Presentationer från slutkonferensen

Resultatet, Kristin Marklund, projektledare, Nordens Välfärdscenter
Varför tidiga insatser, Terje Ogden, forskningsdirektör, Atferdssenteret, Norge
De samfundsøkonomiske gevinster ved initiativer målrettet udsatte børn og unge, Majbritt Skov och Louise Findsen, Rambøll, Danmark
Utveckla familjecentralerna - åtta förslag till förbättringar, Petra Kouvonen, projektledare, Nordens Välfärdscenter
Socialt arbejde vinder ved at blive dokumenteret!, Ulla Krogager, rådgivningschef, Mødrahjælpen i Aarhus, och Vibeke Stage, ledare av Familjens hus i Esbjerg
Formalisera eldsjälarna, Christina Schnohr, forskare
Föräldraskapet främst, Mirjam Kalland, generaldirektör, Mannerheims Barnskyddsförbund, Finland
Edinburghmetoden – ett sätt att förebygga psykisk ohälsa hos barn, Marit Bergum Hansen, ledare för Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse, Norge
Om risk- och skyddsfaktorer samt hur de kan användas i praktiken, Henrik Andershed, professor i psykologi vid Örebro universitet, Sverige
En praktisk modell for tidlig oppdagelse av barn og familier med behov for tiltak, Øyvind Kvello, Psykologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet samt Nasjonalt kompetansenettverk for sped- og småbarns psykiske helse
Vi har medicinen men patienten uteblir, Martin Forster, psykolog och forskare, Sverige
Föräldrastöd som träffar rätt, Monica Flock och Ragnhild Pettersen, Atferdssenteret, Norge
Teaching parenting techinques on a regional level, Gylfi Jón Gylfason, utbildningsanvarig, Reykjanesbær kommun, Island
Hipphopp i Danmark underlättar skolstart, Thomas Haldbo Hansen, Socialstyrelsen, Danmark
Rätt metod på rätt sätt – vad säger forskningen om implementering?, Knut Sundell, Socialstyrelsen, Sverige

 

Anna Gärdegård

Sidansvarig

Anna Gärdegård

Projektledare

+46 70 265 56 52

Senast uppdaterad

2016-07-14

Nyckelord

  • Välfärdspolitik

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet