Sverige: Attityden till berusning mer tillåtande

  • Folkhälsa
mar
2018
7

Attityden till berusning har blivit mer tillåtande bland svenskarna, särskilt bland yngre. Det framgår av IQ:s alkoholindex som tidningen Accent skriver om. Mot vardagsdrickande har attityden tvärtom blivit något mer restriktiv.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet