Sverige: Berusningsdrickandet minskar

  • Folkhälsa
okt
2017
23

Ny svensk alkoholstatistik visar att berusningsdrickandet har minskat, att det finns stora skillnader mellan kvinnors och mäns drickande och att äldre dricker alltmer. Undersökningen har gjorts vid CAN, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet