Sverige: 8 av 10 har påverkats negativt av andras drickande

  • Folkhälsa
nov
2017
27

Nästan 80 procent av svenskarna uppger att andra människors alkoholkonsumtion påverkat dem negativt, enligt en undersökning som IQ låtit göra. Fyra av tio svarar att deras egen alkoholkonsumtion påverkat personer i deras omgivning negativt.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet