Danmark: För lite information om tolvstegsprogrammet

  • Folkhälsa
aug
2017
10

Det så kallade tolvstegsprogrammet som hjälper missbrukare är varken mer eller mindre effektivt än liknande behandlingar. Det visar en ny undersökning vid Det nationale forskningscenter for velfærd. Samtidigt efterlyses mer forskning på området.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet