• Studie: Begreppet blandmissbrukare behöver nyanseras

  En ny studie ger ökad kunskap om blandbruk och graviditet i en nordisk kontext. I studien ingår 119 kvinnor som tvångsvårdades för sitt missbruk under graviditeten. Det stora flertalet använde mer än en drog och faller därför utanför den typiska målgruppsbeskrivningen som ligger till grund för riktlinjer och vårdinsatser.

  Läs mer
 • Hyvinvointiteknologia muuttaa päihdetyöntekijöiden työtä

  Erilaiset uutta teknologiaa hyödyntävät päihdetyön muodot ovat viimevuosina lisääntyneet. Suomalaisille päihdetyöntekijöille tehty kysely osoittaa, että päihdetyöntekijöiden keskuudessa on myös innostusta uuden teknologian käyttöönottoon, mutta avainasemassa on työntekijöiden luottamus omiin kykyihin oppia uuden teknologian käyttö.

  Läs mer
 • Svårt att hantera missbruksproblem inom äldreomsorgen

  Äldreomsorgen i Sverige är i dag inte en del av missbruksvården, äldreomsorgen är därför inte anpassad för att hjälpa och stödja äldre med missbruksproblem. Det här betyder att biståndshandläggarna inom äldreomsorgen är i en svår situation: missbruket är en aspekt av helheten som påverkar biståndsbedömningen, visar en ny studie.

  Läs mer
 • Ny finländsk alkohollag kan försenas på grund av Alkotaxi-domen

  Helsingfors hovrätt sänkte straffet i det uppmärksammade Alkotaxi-fallet och ansåg att det inte behövs en fast försäljningspunkt för att sälja alkoholdrycker som innehåller högst 4,7 volymprocent alkohol. Domen har ännu inte vunnit laga kraft, men påverkar ändå tidtabellen för den nya alkohollagen.

  Läs mer

Forskare efterlyser fokus på äldre patienters bruk av alkohol och psykofarmaka

En norsk studie visar att vårdpersonal inom psykiatrin inte vet tillräckligt om användning av alkohol och psykofarmaka bland äldre patienter. – Man vet väldigt lite om den här patientgruppen, säger projektledaren Aud Johannessen vid kompetenscentret Aldring og Helse

Läs mer

De nordiska länderna i topp i tobaksjämförelse – förutom Danmark

I en färsk undersökning om tobakskontroll, The Tobacco Control Scale 2016 in Europe, klarar sig de flesta av de nordiska länderna bra, med undantag av Danmark. Island är det land i Europa som spenderar mest pengar på tobakskontroll per person.

Läs mer

Äldre med långvariga alkoholproblem uttrycker bitterhet, acceptans och tacksamhet i ny studie

Att blicka bakåt och tänka framåt – medelålders och äldre kvinnor och män med långvariga alkoholproblem reflekterar över sina liv i en pågående kvalitativ studie vid Umeå universitet.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

 • apr
  2017
  25

  Finland: Lindrigare dom för Alkotaxi-företagare

  Helsingfors hovrätt har gett en lindrigare dom till den företagare som levererat alkoholvaror från Estland till kunder i Helsingforsregionen. Rätten förkastade också delar av åtalet, rapporterar [...]

  • Folkhälsa
  Läs mer

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet