• Hvilken betydning har foreldre for ungdoms alkoholbruk?

    Foreldres holdninger og regler til alkohol henger sammen med ungdommenes alkoholbruk. Når foreldre har en god relasjon til ungdommen sammen med sunne holdninger og regler til alkohol er det større sjanse for at ungdom utsetter sin alkoholdebut, viser en norsk studie.

    Läs mer
  • Vad hände med projektet Krogar mot knark?

    Projektet Krogar mot knark startades i början av 2000-talet på grund av den ökande användningen av narkotika, som ledde till våld, på krogarna i Stockholms innerstad. Men hur ser det ut i dag på krogarna, finns det fortfarande ett behov av att utbilda krogpersonal om droger?

    Läs mer

Han lyfter fram de heroinerfarnas perspektiv

I sexton år har forskaren och professorn Philip Lalander följt personer med erfarenhet av tungt drogbruk. Målet med forskningen är att lyfta fram de människor som annars är misstänkliggjorda, och det gör han genom att låta de heroinerfarna berätta.

Läs mer

Danskarna fortsätter röka – andelen sjunker inte

En ny undersökning om danskarnas rökvanor visar att andelen rökare inte har sjunkit sedan 2011. Mer än var femte röker, och trots att en del slutar minskar inte antalet rökare eftersom det hela tiden kommer nya – i huvudsak barn och unga.

Läs mer

”Det behövs mer detaljerad kunskap om äldres dryckesvanor”

– Att äldre dricker mer än tidigare borde inte komma som någon överraskning, säger forskaren Christoffer Tigerstedt vid Institutet för hälsa och välfärd, THL, i Finland. Ändå finns det inte mycket forskning i ämnet, något som forskare inom två projekt vid Nordens välfärdscenter vill råda bot på.

Läs mer
rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Nordic welfare sparar cookies på din dator.

Läs mer om detta

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet