English page

Från flykting till medborgare - Nordiska erfarenheter av inkludering på arbetsmarknaden

Program 

Datum: Onsdagen den 8 november kl. 10:00-17:45
Plats: Nordregio, Holmamiralens väg 10 på Skeppsholmen i Stockholm

10.00 - 10.15 Välkommen och inspiration för dagen
Dagens moderator Soledad Pinero Misa

10.15 - 10.30 Inledningsanförande
Annica Dahl
, statssekreterare hos Sveriges arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson.

10.30 - 10.40 Nordisk samverkan om integration
Kristin Marklund, Nordens välfärdscenter.

10.40 - 11.00 Vad säger forskningen?
Om flyktingar och immigranters situation på den nordiska arbetsmarknaden. Anna Karlsdóttir, Nordregio.

11.00 - 11.20 Kaffe

11.20 - 11.40 Hvordan kan integrationsindsatsen understøtte udvikling af velfærdspolitiske målsætninger? 
Lars Larsen, direktør i den dansk analyse- og rådgivningsfirma, LG Insight giver eksempler på områder, hvor en ressourceorienteret integrationspolitik kan understøtte udviklingen indenfor centrale sektorområder i velfærdsstaten.

11.40 - 12.00 Snabbspår i praktiken
Nyanlände läkaren Mohammed Al Nussirie i samtal med John Wahren, en av initiativtagarna till snabbspår för personer som arbetat inom sjukvården.

12.00 - 12.30 Social impact bonds
Om Finlands satsning för att få fler nyanlända i jobb genom sociala obligationer. Mika Pyykkö, projektledare SITRA. (Föredraget kommer att hållas på engelska)

12.30 - 13.30 Lunch

13.30 14.40 Parallella workshops

Workshop 1: Hur lyckas vi få ut fler nyanlända kvinnor på arbetsmarknaden?
Samtal med Christina Merker-Siesjö Yalla Trappan i Sverige, Toril Sundal Leirset Levanger voksenopplæring i Norge och Else-Marie Ringgaard och Mette Fenger från Projekt 500 i Danmark. Workshopen leds av Yevgeniya Averhed, Folkuniversitetet Uppsala.

Workshop 2: Nätverk som leder till jobb
Möt tre verksamheter som underlättar för nya nordbor att knyta yrkeskontakter och komma i jobb. Amelie Silfverstolpe Yrkesdörren, Sverige tillsammans med Jessica Lerche Luckan integration, Finland och Hilde Lyngroth Selsing från Lørenskog kommune i Norge. Workshopen leds av Jelena Budesa, Frivillighetssentralen Herøy.

Workshop 3: Snabbare väg till arbete
Hör Julie Kundby Eriksen från Greve i Danmark, Knut Steinar Eitungjerde, NAV Sogn och Fjordane i Norge och Nour Aghy från Sunne kommun i Sverige berättar om hur de lyckats korta vägen till arbete för flyktingar. Workshopen leds av Anna Maria Lundkvist Monroy, Länsstyrelsen i Norrbotten.

14.40 - 15.00 Kaffe

15.00 15.20 Utmaningar och succékriterier
Samtal med Sam Yildirim, utvecklingsledare vid Länsstyrelsen i Stockholms län och Nour Aghy, projektledare Connecting People, Sunne kommun.

15.20 - 15.30 Bensträckare

15.30 - 16.00 Bydelsmödrar bygger broar
Hör Mai-Britt Haugaard Jeppesen och Shazia Mughal från danska Bydelsmødre, en organisation som lyckats bryta isoleringen och motivera invandrarkvinnor att bli aktiva i samhället. 

16.00 16.15 Avslutande ord
Catrine Bangum, seniorrådgivare, avdelningen för kunskap och välfärd Nordiska ministerrådet.

16.20 - 17.45 Mingel och visning av Moderna Museet

17.45 Slut


Senast uppdaterad

2017-10-11

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet