English page

Ansök om medel

Nordiska ministerrådet har avsatt medel för projekt om integration av flyktingar och invandrare. Här kan du läsa mer om hur du ansöker.

De nordiska samarbetsministrarna har under våren 2016 beslutat att det nordiska samarbetet om integration av flyktingar och invandrare ska ha hög prioritet. Detta har resulterat i ett samarbetsprogram för integration av flyktingar och invandrare.

I samband med detta har det avsatts medel för att finansiera projekt i de nordiska länderna Sverige, Finland, Danmark, Norge och Island samt de tre självstyrande områdena Åland, Färöarna och Grönland.

Medel

För 2017 har det avsatts 3 miljoner danska kronor.

Ansökningsdatum

Ansökningar kan lämnas in löpande.

Ansökan skickas till seniorrådgivare Catrine Bangum, , med kopia till koordinator Kristina Marie Jensen, .

Sista ansökningsdatum 

2017-12-31

Mer information

För eventuella frågor, kontakta seniorrådgivare Catrine Bangum, , eller koordinator Kristina Marie Jensen, .

Mer information finns i bifogat dokument

Senast uppdaterad

2017-04-02

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet