English page Verkkosivu suomeksi

Færre kommuner får flyktninger i 2018

  • Integration
  • Bostad
  • Arbete
  • Migration & utveckling
  • Norge
okt
2017
11

IMDi kommer til å be rundt halvparten av kommunene som har tatt imot flyktninger de siste årene om å bosette i 2018. Årsaken er at færre søker asyl i Norge. Anmodningen kommer i månedsskiftet oktober/november.

Neste år vil det være behov for å bosette betydelig færre flyktninger i norske kommuner. De siste prognosene fra juni sier at behovet vil være om lag 4 400 personer, inkludert 210 enslige mindreårige. Det er under halvparten av antallet som kommunene kommer til å ta imot i år.

Nye prognoser er klare i slutten av oktober, og etter det vil IMDi og KS beslutte hvor mange flyktninger den enkelte kommune vil bli bedt om å ta imot i 2018. De aktuelle kommunene vil få anmodning fra IMDi i uke 44. Kommunene som ikke blir bedt om å bosette flyktninger neste år vil også bli informert.

Her kan du lese mer om bosettingsprosessen.

Hvem blir spurt?

Dette er kriterier når man skal vurdere hvor mange flyktninger de enkelte kommunene blir bedt om å ta imot i 2018:

  • innbyggertall
  • sysselsettingsnivå
  • resultater i introduksjonsprogram over tid


Läs mer på IMDis hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet