English page

123 miljoner investeras i nyanländas etablering på arbetsmarknaden

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning
okt
2017
9

123 miljoner kronor från Europeiska socialfonden (ESF) ska investeras i fyra projekt för att stärka en sammanhållen etablering och inkludering av nyanlända på arbetsmarknaden. Det beslutade Strukturfondspartnerskapet Stockholms län den 5 oktober.

​– Det handlar om länsövergripande investeringar för att matcha nyanländas kompetens mot jobb och att samtidigt stärka arbetsgivare i de sju kommuner, arbetsförmedlingar, företag och organisationer som omfattas av verksamheterna, säger Jelena Drenjanin, ordförande i Strukturfondspartnerskapet.

Stockholmsregionen har de senaste åren tagit emot ett stort antal nyanlända och antalet arbetslösa nyanlända i länet uppgår till cirka 15 500 personer. Samtidigt råder kompetensbrist i flera branscher och sektorer. Nu kraftsamlar regionens aktörer för att påskynda de nyanländas inträde på arbetsmarknaden.

Lär mer på Länstyrelsen Stockholms hemsida

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet