English page

Fagverksted 2017: utdanningsveier til arbeid

 • Integration
 • Arbete
 • Utbildning

Målgruppe for Fagverkstedene er først og fremst programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i NAV og lærere i voksenopplæringen. Også regionale samarbeidspartnere – fylkeskommuner, NAV fylke og fylkesmenn – og andre relevante aktører er velkomne.

Kvalifisering gjennom utdanning er sentralt for å oppnå en stabil og varig tilknytning til arbeidslivet.  IMDi ønsker å legge til rette for god erfaringsdeling mellom kommuner, og har valgt å bruke læringsverksted som metode for dette også i 2017. I år vil hvert fagverksted ha 6-8 ulike læringsverksteder.

På IMDis fagverksted får du lære mer om blant annet:

 • grunnskole og videregående opplæring som en del av introduksjonsprogrammet
 • yrkesfaglige opplæringsløp
 • godkjenning av utenlandsk utdanning
 • karrierveiledning
 • realkompetansevurdering

Når er fagverksted 2017?

 

I år kan du melde deg på det fagverkstedet du ønsker. Det er ikke egne fagverksted for de ulike regionene.

Du kan velge mellom disse tre tidspunktene:

 • 11.–12. oktober på Gardermoen
 • 16.–17. november i Trondheim
 • 28.–29. november på Gardermoen

Hvert av fagverkstedene har plass til 340-400 deltakere, og det blir førstemann til mølla. Påmelding med program blir tilgjengelig medio august på imdi.no, men sett av tid i kalenderen allerede nå!

Händelsedetaljer

Start: 2017-10-11
Slut: 2017-10-12
Plats:

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet