English page Verkkosivu suomeksi

Frukostsamtal om nordisk kulturpolitik – hur speglar den samhällets utveckling?

  • Integration

Intresset för kultur och kulturpolitik har ökat i samhällsdebatten och på politiska arenor. Under samtalet intresserar vi oss för nordisk kultur och för hur kulturpolitiken ser ut i dag.

I Norden finns en stor andel människor med sitt ursprung i andra delar av världen. Hur präglar det vem eller vilka som anses representera den nordiska kulturen och som därmed också kan komma ifråga för Nordiska rådets priser exempelvis? Parallellt med att mångfalden har ökat har också partier som Sverigedemokraterna fått ett starkare fäste. Vilka motsättningar finns inom kulturpolitiken på nationell och nordisk nivå? Hur ser de politiska skiljelinjerna ut?

Välkommen till en förmiddag med statistik, analys och debatt om nordisk kulturpolitik och kulturpolitik i de nordiska länderna.

Välkommen till en förmiddag med statistik, analys och debatt om nordisk kulturpolitik och kulturpolitik i de nordiska länderna.

Läs mer

Händelsedetaljer

Start: 2017-10-20 - kl 09:00
Slut: 2017-10-20 - kl 10:30
Adress:
Dansmuseet i Stockholm,Drottninggatan 17
Nyckelord:
  • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet