English page

Fagverksted 2017: utdanningsveier til arbeid

  • Integration
  • Arbete
  • Utbildning

Til høsten kan du som jobber med å kvalifisere flyktninger og innvandrere lære mer om utdanningsrettede kvalifiseringsløp og dele erfaringer med andre. Påmeldingen åpner snart.

Hvem kan delta?

Målgruppe for Fagverkstedene er først og fremst programrådgivere i introduksjonsprogram, veiledere i NAV og lærere i voksenopplæringen. Også regionale samarbeidspartnere – fylkeskommuner, NAV fylke og fylkesmenn – og andre relevante aktører er velkomne.

Når er fagverksted 2017?

I år kan du melde deg på det fagverkstedet du ønsker. Det er ikke egne fagverksted for de ulike regionene.

Läs mer på IMDis hemsida

Du kan velge mellom disse tre tidspunktene:
11.–12. oktober på Gardermoen
16.–17. november i Trondheim
28.–29. november på Gardermoen

Händelsedetaljer

Start: 2017-10-11
Slut: 2017-10-12
Plats:
Gardermoen

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet