English page

Er det bare flaks som gjør at noen blir integrert?

  • Integration
  • Bostad
  • Arbete
  • Utbildning
  • Sociala insatser

Hvordan får vi integreringen til å virke? Er det avhengig av flaks, vel så mye som kompetanse? IMDi og Kompetanse Norge inviterer til kafédebatt under Arendalsuka.

Det er viktig at innvandrere blir integrert i det norske samfunnet. Integreringsdebatten handler først og fremst om hvor viktig det er å kunne stå på egne bein. Det handler om å lære norsk, få en godkjent utdannelse og komme i jobb. Hvordan får vi integreringen til å virke? Er det flaks som må til for å få innpass i arbeidslivet? Handler det om å treffe på den rette arbeidsgiveren, vel så mye som å ha den rette kompetansen?

Panel

  • Libe Rieber-Mohn, direktør, IMDi
  • Gina Lund, direktør, Kompetanse Norge
  • Mahmood Farahmand, samfunnsdebattant, LIM (Likestilling, Integrering, Mangfold)
  • Steinar J. Olsen, Stormberg
  • Anne-Cathrine Hjertaas, KS

Debattleder: Terje Svabø

Händelsedetaljer

Start: 2017-08-15
Slut: 2017-08-15
Plats:
Pigene på Torvet, Arendal

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet