English page Verkkosivu suomeksi

Ungas röst

  • Välfärdspolitik

Den 9-10 maj samlades 15 ungdomar från Sverige, Norge, Finland och Danmark på Biskops Arnös folkhögskola. Samlingen arrangerades av Nordens Välfärdscenter i samarbete med sex nordiska organisationer.

Målet med samlingen var att höra vad unga, som själva har bott i fosterhem, tänker om hur man bäst stödjer fosterbarn som snart ska flytta till eget boende. Vi ville också veta vilket stöd de anser behövs när de väl flyttar till eget boende.
Resultatet från samlingen redovisas i denna rapport. Rapporten vänder sig till både politiker och till de som arbetar med barn och unga i Norden. 

Detta är en av rapporterna i projektet "Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem". 
Syftet med rapporterna är att genom nordiskt samarbete minska risken för marginalisering av barn och unga som bor eller har bott i fosterhem. 

Nordens Barn - Fokus på barn i fosterhem

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Karin Källsmyr; Ina Nergård; Fredrik Hjulström
Publikationsår: 2015
Publicerad: 2015-03-26 10:00:00
ISBN: 978-91-980800-3-2
Språk: Svenska
Nyckelord:
  • Välfärdspolitik
Omslagsbild med ung tjej

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet