English page Verkkosivu suomeksi

Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

  • Folkhälsa

Syftet med publikationen ”Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna” är att göra rapporteringen om alkohol och droger i medierna mer faktabaserade och nyanserad.

Journalister och forskare behöver varandra. Men även om båda yrkesgrupperna arbetar med att förmedla fakta, skiljer sig metoderna åt och det kan uppstå en krock när de möts.

I publikationen ingår tips till både journalister och forskare för att underlätta kommunikationen mellan dessa grupper. Publikationen innehåller även en ordlista som kan vara till hjälp när man ska ta del av forskningsresultat, samt exempel på termer som kan vara problematiska vid rapporteringen gällande olika former av missbruk. 

Publikationen, som har utkommit på alla nordiska språk, riktar sig i första hand till journalistikstuderande och forskare som inleder sin karriär men också till övriga experter inom alkohol- och drogområdet.

Svensk version: Missbruk av fakta? Alkohol och droger i medierna

Publikationsfakta

PDF icon
Författare: Jessica Gustafsson, Nina Karlsson
Publikationsår: 2017
Publicerad: 2017-04-10 08:00:00
Språk: Svenska
Antal sidor: 31
Förlag: Nordens välfärdscenter
Nyckelord:
  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet