English page Verkkosivu suomeksi

Statistik ensamkommande 2016

  • Integration

I samtliga nordiska länder syns en markant ökning av ensamkommande barn och ungdomar som söker asyl mellan 2014 och 2015. Men 2016 vände siffrorna drastiskt på grund av gränshinder och inre gränskontroller mellan Danmark och Sverige, samt den stärkta bevakningen vid EU:s yttre gränser genom Europeiska länders överenskommelse med Turkiet. Sverige är det land som tagit emot flest unga.

Totalt antal asylsökande barn och unga i Norden och EU

Större version av diagrammet

Under 2016 har alla länder utom Island haft en kraftig minskning av antalet ensamkommande barn och unga samt totala antalet asylsökande.

Statistik över ensamkommande barn och unga i de Nordiska länderna 2008-2016

De nordiska mottagarländerna har ställts inför en rad praktiska frågor som varit helt nya för respektive land. Det finns i dag ett stort behov av kunskap om hur mottagandet och omhändertagandet av dessa barn och ungdomar ser ut
i respektive land – och vad vi kan lära av varandra. 

I publikationen 'Hälsning till Nordens politiker och ensamkommande' besvaras frågor om vilka länder barnen kommer ifrån, hur många som har kommit till Norden de senaste åren och vad samhället gör för att tillgodose barnens behov. Dessutom berättar ensamkommande om deras upplevelse av att komma till Norden.


Texten i häftet är en bearbetning av den fullständiga rapporten Samhällets mottagande av ensamkommande
i Norden

Senast uppdaterad

2017-12-05

Nyckelord

  • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet