English page Verkkosivu suomeksi

Integration

  • Integration

Nordens välfärdscenter arbetar bland annat med att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av flyktingar och invandrare genom både erfarenhetsutväxling och skapande av ny kunskap. Vi arbetar även specifikt med ensamkommande unga. Här hittar du mer om våra aktuella projekt och arbeten.

Senast uppdaterad

2017-04-25

Nyckelord

  • Integration

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet