English page Verkkosivu suomeksi

Dryckesvanor bland unga och äldre i Norden

  • Folkhälsa

Både bland unga och äldre nordbor har det skett stora förändringar i alkoholkonsumtionsvanorna under de senaste åren. Dagens tonåringar dricker mindre medan nya äldre generationer jämfört med tidigare äldre generationer dricker allt mer. Projektet ”Förändrade dryckesvanor bland unga och äldre i Norden” ska undersöka dryckesvanorna bland 14-25-åringar och personer över 60 år.

Syftet med projektet, som utförs inom ramen för den nordiska folkhälsoarenan, är att presentera framtidsutsikter och utmaningar gällande ändrade dryckesvanor och deras konsekvenser på olika plan i samhället. Projektet ska också ta reda på var stärkta insatser och förebyggning behövs i framtiden. En viktig aspekt är att belysa eventuella likheter och olikheter i de nordiska länderna och orsakerna till dessa.

Projektet genomförs i två faser:

1. Kartläggning och jämförelse av existerande forskning om dryckesvanorna i Norden

Projektet kartlägger existerande forskning och statistik om konsumtionsmängder, berusningskonsumtion, vilka drycker som konsumeras och huruvida konsumtion sker privat eller på till exempel restaurang.

2. Analys och tolkning av dryckesvanetrenderna i Norden

Projektet tar reda på hur förändringarna i olika gruppers konsumtionsvanor kan tolkas mot förändringar i bland annat livsstil, förebyggning och alkoholpolitik.

Tidtabell

Projektresultaten sammanställs i en rapport och presenteras vid ett seminarium hösten 2018.

Yaira Obstbaum-Federley

Sidansvarig

Yaira Obstbaum-Federley

Projektledare, alkohol- och narkotikaforskning

.

+358 400 604 320

Senast uppdaterad

2017-11-17

Nyckelord

  • Folkhälsa

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet