English page Verkkosivu suomeksi

Välfärdspolitik

Den nordiska välfärdsmodellen, dess utmaningar och utveckling är centralt i Nordens välfärdscenters arbete.

Många faktorer påverkar utvecklingen av den nordiska välfärden. En större internationell konkurrens och globalisering samt de demografiska förändringarna hör till de viktigaste bakgrundsfaktorerna. Synen på vad som är statens eller det allmännas ansvar och vad som är brukarorganisationers, föreningars och individers ansvar har under åren förändrats och tar sig också olika uttryck i de olika nordiska länderna.

Den nordiska välfärdsmodellen står därmed inför många utmaningar med tanke på framtiden. Nordens välfärdscenter skall bidra till denna utveckling bland annat genom att peka på centrala frågeställningar och göra dem till föremål för diskussioner, genomföra mindre forsknings- och utvecklingsprojekt och arbeta med information.

Aktuellt arbete

Nordiskt demensnätverk

Tidskriften - Nordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research

rss icon

Alkoholnyheter från NordenNyheter

Kurser och konferenser

Nordens barn - fokus på barn i fosterhem

Turné i de nordiska länderna Under 2015 genomfördes en seminarieturné i de nordiska länderna med fokus på barn i fosterhem. Ungdomarnas[...]

Läs mer

Senaste NADPublikationer

 • Country Reports Nordic Region

  2017-03-17

  A brief overview about the Nordic countries on population, the proportion of foreign born and asylum seekers.

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Sjukskrivning och genus i Norden

  2017-01-02

  Nordens välfärdscenters skrift Sjukskrivning och genus i Norden - vad vi vet och vad vi inte vet är en[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer
 • Demens - möjligheter till livskvalitet

  2016-06-28

  Demens har länge antagits ha främst med åldrandet att göra. Steg för steg har dock insikten om att det[...]

  • Välfärdspolitik
  Läs mer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet