English page Verkkosivu suomeksi

Integration

Nordens välfärdscenter arbetar med att stödja de nordiska ländernas arbete med integration av flyktingar och invandrare genom flera olika insatser. Vi driver även ett projekt riktat mot ensamkommande unga.

Nordiskt integrationssamarbete  

I projektet Nordiskt integrationssamarbete arbetar man bland annat med att upprätta en idébank som ska underlätta koordinationen mellan statliga myndigheter, kommuner, idéburna organisationer och ministerier när det gäller integration och invandring. Nordens välfärdscenter leder projektet, i tätt samarbete med Nordregio.

 

Ensamkommande unga

2016 inledde Nordens välfärdscenter ett projekt om ensamkommande barn och ungdomar. Projektet ska kartlägga vad som är gemensam viktig kunskap som behöver lyftas fram och spridas. Projektet ska också leta upp och lyfta fram goda exempel på hur olika kommuner samordnat mottagandet och omsorgen av barnen och ungdomarna.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet