English page Verkkosivu suomeksi

Organisationer och serviceinstanser

Brukarorganisationer 

Danmark

Foreningen af Danske DøvBlinde (FDDB)
Foreningen kæmper for døvblindes og synhørehæmmedes vilkår.

Finland

Soumen Kuurosokeat ry
Faglig interesse- og serviceorganisation for døvblinde og svært høre- og synshæmmede i Finland.

Island

Blindrafélagið (Islands Blindeforening)
Interesseforening for blinde og synshæmmede i Island.

Fjóla 
Sammenslutningen af mennesker med kombineret sansetab på Island  Facebookgruppe

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) 
Islands Handicapforbund – Handicapforbund som yder social rådgivning og service til funktionshæmmede.

Félag heyrnarlausra 
Islands døveforening – Interesseforening for islandsk tegnsprog og døves kultur.

Norge

Foreningen Norges døvblinde
Sammenslutning af forældreforeningen for døvblinde og Foreningen Norges døvblinde. Foreningen arbejder for alle grupper døvblinde, syns- og hørehæmmede.

Sverige

Förbundet Sveriges Dövblinda (FSDB)
Landsdækkende sammenslutning af regionale medlemsforeninger for døvblinde.

 

Serviceinstanser for Døvblinde

Danmark

Center for Døvblindhed og Høretab 
Et landsdækkende helhedstilbud til børn, unge og voksne med medfødt døvblindhed.

Center for Døve er Danmarks største leverandør af tilbud og services til døve, stærkt hørehæmmede, døvblinde og døve med yderligere funktionsnedsættelser.

Finland

Kuulonhuoltoliitto
(Hörselvårdsförbundet för hörselvård)
Interesse- og serviceorganisation for hørehæmmede og døvblevne i Finland.

Kuurojen palvelusäätiö
(Dövas Servicestiftelse)
Har som sit mål at skabe et godt liv for døve og døvblinde i kontakten med andre mennesker.

Suomen kuurosokeat ry
(Föreningen Finlands Dövblinda rf)
En faglig interesse- og serviceorganisation for døvblinde og svært høre- og synshæmmede i Finland.

 

Island

Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
(Kommunikationscentret for Døve og Hørehæmmede)
Et forsknings-, undervisnings- og materialecenter, som tilbyder tegnsprogstolkning og anden service indenfor tegnsprogsmiljøet, til døve, hørehæmmede, døvblinde og deres familier.

Greiningar - og ráðgjafarstöð ríkisins
(Statens Diagnosticeringscenter)
Centret skal give øget livskvalitet og forbedre fremtidsudsigterne for børn og unge med udviklingshæmning som kan føre til handicap.

Þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga 
(Kompetencecenter for blinde, synshæmmede og døvblinde)
Service inden for habilitering og rehabilitering er den vigtigste opgave ud over funktionen som kundskabscenter.

Norge

Nasjonalt kompetansesystem for døvblinde
Koordinator for tilbud og service til personer med døvblindhed og kombineret syns- og hørenedsættelse, deres pårørende og lokale fagmiljøer.

Eikholt Ressurssenter for Døvblindblitte
Centret lægger størst vægt på at tilbyde tilpasningskurser for personer med kombineret syns- og hørenedsættelse/døvblindhed.

Signo

Signo gir tegnspråklige tilbud til døve, hørselshemmede og døvblinde på vegne av det offentlige.

Sverige

Resurscenter Mo Gård
Et koordinerende helhedstilbud til personer med en kombination af kommunikationsvanskeligheder og funktionsnedsættelser.

Nationellt Kunskapscenter för Dövblindfrågor

Specialpedagogiska skolmyndigheten
Den svenske stats overordnede instans i specialpædagogisk sammenhæng. Virksomheden er rettet mod børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Resurscenter dövblind er en specialpædagoisk underafdeling i Specialskolmyndigheten som er rettet mod døvblinde børn og unge.

USA

Helen Keller National Center for Deaf-Blind Youths and Adults
Et center som har et erklæret mål om at gøre det muligt for hver enkelt døvblind person at bo og arbejde, hvor han/hun ønsker.

The National Information Clearinghouse on Children Who Are Deaf-Blind

 

Internationella organisationer

Deafblind International (DbI) 
The world association promoting service for deafblind people.

SENSE
A national charity that supports and campaigns for children and adults who are deafblind or have sensory impairments.

EDbN
EDbN is a network of people campaigning for greater recognition of deafblindness in Europe and the inclusion of the needs of deafblind people in European society and policy work. 

Maria Creutz

Sidansvarig

Maria Creutz

Projektledare/seniorrådgivare

+46-73 517 20 31

Senast uppdaterad

2017-09-28

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet