English page Verkkosivu suomeksi

Webb-tv från seminarium i riksdagen om psykisk ohälsa

  • Arbetsinkludering
jun
2016
13

Den 25 maj bjöd Nordiska rådets svenska delegation in seminarium om psykisk ohälsa bland barn och unga. Nu finns seminariet på riksdagens webb-tv.

Psykisk ohälsa bland barn och unga är ett växande problem i Norden. Seminariet syftade till att stärka och utveckla de nordiska samarbetsformerna kring ungas psykiska ohälsa.

Lidija Kolouh-Söderlund i talarstol

Nordens Välfärdscenters projektledare Lidija Kolouh-Söderlund, som leder projektet "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning" var en av talarna. Bland de andra talarna fanns bland annat Selene Cortes (Föreningen Mind) och Magnus Jägerskog (BRIS).

Se seminariet i webb-tv (öppnas i nytt fönster)
Hoppa 7 minuter fram i filmen för att se seminariets början.

Projektet "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet