English page Verkkosivu suomeksi

Så kan teknik bidra till ett tillgängligt samhälle

 • Arbetsinkludering
 • Funktionshinder
 • Välfärdsteknologi
jun
2017
14

I Norden finns en strävan efter att bejaka människors olika funktionalitet som en normal variation i befolkningen. Tekniska lösningar är en självklar del i den här utvecklingen. Den nya tekniken behöver vara utformad för att fungera för alla och komplettera de egna förmågorna. Det är en av visionerna som lyftes fram på en nordisk konferens om universell design och ny teknologi i Oslo 20 juni.

Här kan du ta del av hela live-sändningen och läsa programmet.

 

Ökar människors självständighet

Universellt utformad teknologi kan bidra till ett jämlikare samhälle, mer frihet och ökad delaktighet för alla, men särskilt för personer med funktionsnedsättning. Det handlar om arbetsplatser, inom politiken, utformning av bostäder, tillgång till det offentliga rummet och mer.

Det här gäller även för universellt utformad välfärdsteknologi som bidrar till självständighet. När det fungerar som bäst ökar självständigheten för brukarna, det förenklar arbetsförhållandena för personalen och det blir kostnadseffektiva lösningar.

Du kan läsa mer om det i vår rapport: Rapporten bra lösningar fungerar för alla

Det är viktigt att ha med slutanvändarna när man tar fram produkter och tjänster och vid implementering av teknik. Att utveckla produkter går snabbare när det gäller konsumentprodukter än hjälpmedel.

Några exempel på detta:

 • Avancerade telefoner där det går att ringa med bild
  blev en revolution för döva – resultatet av vanlig konsumentprodukt.
 • I Iphone finns numera alla funktioner inbyggda,
  användare behöver inte köpa till och lägga in extra funktioner.
 • Fjärrkontrollen är i dag något för alla.
  Det började som ett redskap för personer med funktionsnedsättning.

 


Konferensen Universal Design and New Technology arrangeras inom ramen för det norska ordförandeskapet inom Nordiska ministerrådet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir.

Oslokonferensen vänder sig till dem som på olika sätt är engagerade i frågor som rör universell design, välfärdsteknologi och funktionshinder.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet