English page Verkkosivu suomeksi

Unikt möte om funktionshinder när Norden träffas i FN

  • Funktionshinder
jun
2017
9

Den 13 juni sker något mycket ovanligt i FN-byggnaden i New York. Då arrangeras ett nordiskt evenemang om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. – I Norden ligger vi långt framme när det gäller dessa frågor, säger Nordens välfärdscenters Maria Montefusco som hoppas att det ska bli ett återkommande event.

Det tillhör inte vanligheterna, men den 13 juni är det dags. För första gången någonsin organiseras ett nordiskt sidoevenemang med fokus på funktionshindersfrågor i samband med den 10:e statspartskonferensen för FN:s funktionshinderskonvention. En konferens med fokus på hur personer med funktionsnedsättning ska inkluderas i samhället utifrån FN:s mänskliga rättigheter.

Det är Norge som under sitt ordförandeskap i det nordiska samarbetet har tagit initiativet till eventet som arrangeras av den norska myndigheten Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tillsammans med Nordens välfärdscenter. 
– De nordiska länderna presenterar sitt arbete med statistik i relation till FN-konventionen och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vi behöver helt enkelt mer och bättre statistik för att kunna se om insatser för välfärd och delaktighet fungerar. Nordens välfärdscenter har nyligen startat ett projekt om temat och det är en viktig framtidsfråga i hela världen, säger Maria Montefusco. 

Norden har mycket att lära ut

Hon sticker inte under stol med att en viktig del också är att visa upp det nordiska perspektivet på funktionshinder, och samtidigt se hur de nordiska länderna kan bli ännu starkare pådrivare internationellt. En möjlighet som nu finns när människor från hela världen träffas. 
– I Norden har vi ett viktigt samarbete kring dessa frågor och det finns mycket som vi kan lära ut. Men vi vill såklart även lära oss av andra, säger hon. 

De nordiska länderna jobbar redan tillsammans kring jämställdhetsfrågor inom FN och träffas varje år för gemensamma aktiviteter i samband med statspartsmötet om kvinnors rättigheter. Maria Montefusco skulle gärna se samma sak när det gäller funktionshindersområdet.
– Jag önskar att dessa frågor får samma politiska tyngd som jämställdhetsområdet och att vi kan se fram mot att evenemanget återkommer årligen, säger hon.

FAKTA
Evenemanget är ett sidoevenemang vid statspartskonferensen i New York för FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Det är också första statspartskonferensen då samtliga nordiska länder har ratificerat konventionen. 

Namn: Statistics for monitoring the implementation of CRPD and SDG’s in the Nordic region Resources for governments and NGO’S
När: 13 juni 2017, kl 18.15-20.00
Var: Conference room 12, UNHCR, New York

Mer information om evenemanget.
 
Sociala medier:
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Twitter: @bufdir

Nordens välfärdscenter
Twitter: @Nordicwelfare1

#crpd
#nordiccrpd
#Norden2017

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet