English page Verkkosivu suomeksi

Ungas hälsa viktig nordisk folkhälsosatsning

  • Arbetsinkludering
jul
2016
6

”Allt vi gör inom det nordiska samarbetet ska genomsyras av barns och ungas intressen och rättigheter. Länderna inom Norden kan bli bättre på att lära av varandra och vi kan samverka mer med civilsamhällets organisationer.” Så sammanfattade Dagfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, en av de nordiska debatterna i Almedalen 2016.

Generalsekreteraren betonade att han ser arbetet med barns och ungas psykiska ohälsa som en "viktig nordisk folkhälsosatsning". Projektet Unga in i Norden, som drivs av Nordens välfärdscenter har spelat en viktig roll i att föra samman experter som arbetar med att hjälpa och stödja unga som mår dåligt och som varken studerar eller arbetar. Kunskapen inom fältet har hela tiden ökat genom systematiska kartläggningar av bra och dåliga erfarenheter i de olika länderna.

- Men jag ser samtidigt att vi kan bli bättre på att lära av varandra inom Norden. Vi fungerar ganska lika men har olika sätt att lösa problem. I stället för att alla gör samma fel, eller på egen hand kommer på hur man gör rätt, ska vi bli bättre på samverkan, sa Dagfinn Høybråten.

Ett exempel på bra samverkan och lärdomar mellan två nordiska länder som debatterades på Almedalseminariet handlade om hur offentliga sektorn och civilsamhällets organisationer kan samverka. I Danmark är den typen av samverkan mer vanlig än i Sverige och erfarenheterna är dessutom goda. Frågan var om det danska sättet att samarbeta kan fungera i Sverige.

Brobyggare mellan yrkesgrupper

I Danmark samarbetar offentliganställda socionomer och psykologer med volontärer inom civila organisationer på en gemensam arena. Danska organisationen Headspace har både volontärer och anställda och organisationen fungerar som brobyggare mellan de olika grupperna som arbetar tillsammans för att hjälpa unga som riskerar att hamna i sårbara situationer på grund av psykisk ohälsa. Arbetet är framgångsrikt, mycket för att "vi finns där de unga finns", menar Nina Jürs från Headspace:

- Vi tar ungdomarna på allvar och tar alla frågor lika seriöst, från kärlekssorg till tung psykisk problematik.

I Sverige finns ingen etablerad verksamhet liknande Headspace. Däremot finns föreningen Tilia, en ideell förening för unga mellan 12-30 år som träffar unga via bland annat personliga möten, chatt, e-post, lägerverksamhet och jourtelefon. Verksamhetschefen Ann Sofie Blixt efterlyste det hon kallar mellanting. Något som är stöd men inte sjukvård.

Hitta former för ny samverkan

Lena Nyberg, generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällefrågor, var övertygad om att det skulle vara möjligt att skapa verksamheter mellan offentliga sektorn och föreningslivet.

- Ett hinder tror jag är det slags ängslighetskultur som finns inom offentlig sektor. Där känner de sig osäkra på om civilsamhällets organisationer kan klara en samverkan. Jag tror det skulle fungera bra, det gäller att hitta bra former för hur man jobbar tillsammans.

Här fick hon stöd av Ann Sofie Blixt som inflikade:

- Vi litar ju på offentlig verksamhet trots att där förekommer fel. Civilsamhällets organisationer kan definitivt bidra med ökad kunskap.

Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för Unga in i Norden, välkomnar också den här typen av samverkan.

- Vårt projekt har visat att unga vill bli lyssnade på. Och inga kan bättre än de själva tala om vad de tycker är bra stöd. Det är en bra idé att finnas där ungdomarna finns.

Läs mer om projektet Unga in i Norden

Se film från seminariet

Från vänster Lena Nyberg, Ann Sofie Blixt och Nina Jürs.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet