English page Verkkosivu suomeksi

Teckenspråkstolkar för personer med medfödd dövblindhet

  • Funktionshinder
jan
2016
18

Danska Socialstyrelsen beskriver i en intressant artikel ett pilotprojekt där man har undersökt om och hur teckenspråkstolkar, som är vana att tolka kroppsliga uttryck och har erfarenhet av taktilt teckenspråk, kan bidra till språkutveckling hos personer med medfödd dövblindhet.

– Att man nu prövar att lyfta in tolkars kunskaper som ett komplement kommer med största sannolikhet visa sig vara otroligt värdefullt för språkutvecklingen hos personer med medfödd dövblindhet. Man har även i Norge arbetat en del med detta, och kanske kan vi i framtiden göra gemensamma projekt i Norden, för att utveckla kunskapen, säger Maria Creutz, ansvarig för dövblindverksamheten på Nordens Välfärdscenter.

En sådan kunskapsutveckling skulle bidra till att personer med medfödd dövblindhet får större möjlighet att utveckla sin kommunikation, vilket i sin tur är en förutsättning för delaktighet i samhället.

Läs artikel ” Kan mennesker med medfødt døvblindhed bruge professionelle tegnsprogstolke?” på Danska Socialstyrelsens webbplats (öppnas i nytt fönster)

Framsida på rapporten från danska Socialstyrelsen.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet