English page Verkkosivu suomeksi

Skolan en viktig framgångsfaktor för fosterbarn

  • Välfärdspolitik
apr
2015
10

I rapporten ”Barn kan inte vänta” har Nordens välfärdscenter sammanställt resultat från forskning kring barn i fosterhem med inriktning på hälsa och skolgång. Fosterbarn riskerar i större grad än andra att få allvarliga framtida problem. Det är dock möjligt att förbättra situationen för barnen, och i rapporten ges rekommendationer om hur man kan gå tillväga.

Inom den nordiska välfärdsmodellen vill man att alla barn ska ha rätt till en jämlik utbildning, förebygga hälsoproblem och skapa en stadig brygga mellan barndom och vuxenliv. Projektet ”Nordens barn – Fokus på barn i fosterhem” har kartlagt kunskapsläget och låtit ta fram underlag om hur man kan förbättra livskvalitén för barn i fosterhem.

Bland de problemområden som tas upp finns missar i hälsokontroller, omfattande självmordsbeteenden, tidigt föräldraskap och dåliga skolresultat. Det senare har starka kopplingar till ogynnsam utveckling hos barn i form av missbruk, kriminalitet och bidragsberoende. Att motverka tidiga skolmisslyckanden är därför en viktig del i rapporten.

Ladda ner eller beställ en tryckt version av rapporten ”Barn kan inte vänta”

Mer information om projektet ”Nordens barn – Fokus på barn i fosterhem” 

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet