English page Verkkosivu suomeksi

Sjukskrivning och genus i Norden

  • Välfärdspolitik
jan
2017
2

Varför är kvinnor mer sjukskrivna än män i de nordiska länderna? Nordens välfärdscenter publicerar rapporten Sjukskrivning och genus i Norden, som visar på sambanden mellan psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro i Norden.

Könsskillnader i sjukfrånvaron förekommer i samtliga nordiska länder, men ser olika ut. Rapporten Sjukskrivning och genus i Norden bidrar till en bra jämförande översikt över politiken på området. Genom att i framtiden välja andra analytiska kategorier än ”kvinnor” och ”män” kommer vi att få uppslag till nya frågor som kan leda till större förståelse för sjukskrivningsmönstren, tror författarna.

Läs rapporten här

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet