English page Verkkosivu suomeksi

Film om Fri rörlighet och funktionshinder ska stärka arbetet mot gränshinder i Norden

  • Funktionshinder
nov
2015
30

Seminariet Fri rörlighet och funktionshinder har blivit film. Seminariets syfte var att stärka funktionshindersperspektivet hos aktörer i Norden som arbetar för fri rörlighet och mot gränshinder, helt i enlighet med Nordiska ministerrådets handlingsplan för funktionshinderssamarbetet.

Danfinn Høybråten, Nordiska ministerrådets generalsekreterare, står i talarstolen framför en skärm som visar introduktionsbilden till seminariet Fri rörlighet och funktionshinder, som ägde rum i Köpenhamn 13 oktober 2016.

DE NORDISKA LÄNDERNA har strukturerat samarbete på flera plan för att förenkla och förbättra mobiliteten för nordbor över de nordiska gränserna. Alla nordiska länder och självstyrande områden har redan ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, där flera av artiklarna anknyter till mobilitetstemat.

FILMEN ÄR upplagd på Nordens Välfärdscenters Youtube-kanal i avsikt att sprida kunskap om det nordiska samarbetet på området. Den spelades in under seminariet "Fri rörlighet och funktionshinder" den 13 oktober 2016.

Se filmen här

Storbritanniens flagga The film is also available in a version with english subtitles

Projektet Fri rörlighet och funktionshinder

Nordiska ministerrådets handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder finns i fem språkversioner.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet