English page Verkkosivu suomeksi

Så får vi arbetslivet att fungera för funktionshindrade

  • Funktionshinder
okt
2016
27

Fler personer med funktionsnedsättning behöver få tillgång till arbetslivet. Men hur gör vi det?

Hög sysselsättning är en av hörnstenarna i den nordiska välfärdsmodellen. Arbete skapar trygghet, identitet och är viktigt för individens välbefinnande. 

I maj arrangerades en konferens i Helsingfors om vad som krävs för att personer med funktionshinder lättare ska komma ut i arbetslivet. På plats fanns ledande nordiska experter. 

Huvudmålet var att utarbeta konkreta förslag på gemensamma nordiska insatser. Nu finns konferensen sammanställd som en rapport.

Läs rapporten på engelska här. 

Läs rapporten på norska här.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet