English page Verkkosivu suomeksi

Publikation vill bidra till mer välskrivna forskningstexter

  • Folkhälsa
jun
2017
8

Tredje upplagan av "Publishing Addiction Science" har publicerats. Publikationens syfte är bland annat att få mera välskrivna forskningspublikationer på alkohol-, drog-, tobaks- och beroendeområdet. Forskare Kerstin Stenius och redaktör Tom Kettunen från Nordens välfärdscenter har bidragit med texter till publikationen.

Kerstin Stenius, förutom mer välskrivna texter, vad är publikationens syfte?

- Publishing Addiction Science vill få en jämnare fördelning av den publicerade forskningen i världen, det vill säga bort från den nuvarande dominansen av anglo-amerikansk forskning.

Vilken är målgruppen?

- Den primära målgruppen är yngre eller mindre erfarna forskare, speciellt i länder eller forskarmiljöer där det inte finns erfarna kollegor som kan ge råd och stöd. Boken är också skriven för att användas i undervisning av forskarstuderande. Faktum är att boken också är väldigt matnyttig för dem som har hållit på med forskning länge. Och de allra flesta kapitlen är relevanta för forskare som jobbar med annat än beroendefrågor.

Varför behövs publikationen?

- Vårt forskningsområde expanderar snabbt, med bland annat ökande antal forskarutbildningar och allt flera tidskrifter. Det finns alltså en växande potentiell läsekrets. Boken är indelad i flera sektioner. I en del beskrivs utvecklingen av forskningsområdet. I en annan finns praktiska råd om hur man ska välja den bästa tidskriften för sin artikel, en beskrivning av vilka kriterierna är på en god artikel, råd om hur man ska citera tidigare forskning och en beskrivning av hur en tidskriftsredaktion bedömer de inskickade artiklarna.

- En viktig del i boken handlar om olika etiska problem i publikationsprocessen: till exempel hur man ska bestämma vem som har rätt att kalla sig medförfattare till en artikel och vem som är huvudförfattare, och vilka intressekonflikter som kan uppstå med kommersiella eller statliga forskningsfinansiärer och hur de ska tacklas. På beroendeområdet finns mycket starka industrier med intressen som står i konflikt med forskningens krav på objektivitet och sanningssökande.

- Beroendeproblemen är globala, men forskningsresurserna tyvärr mycket ojämnt fördelade i världen. Den här boken är lämpad för självstudier var än man bor. De tidigare versionerna har också översatts till spanska och tjeckiska – vi hoppas att också denna skall översättas. I tillägg till boken finns diaserier och videoföreläsningar med övningsuppgifter. Boken har ett särskilt fokus på problem som är aktuella för forskare utanför den rika och engelskspråkiga världen

Publikationen kan laddas ned gratis och beställas från nätet:
Publishing Addiction Science - A Guide for the Perplexed (Öppnas i nytt fönster)


Pärmbild av publikationen Publishing Addiction Science

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet