English page Verkkosivu suomeksi

PopNAD: Cannabisdebatten känslig för forskare

  • Folkhälsa
sep
2014
22

I debatten om legalisering av cannabis i de nordiska länderna sticker Norge ut. Tröskeln för norska forskare att uttala sig i medierna tycks vara lägre än för kollegorna i exempelvis Sverige. Bland annat detta diskuterades på PopNAD:s seminarium om hur cannabisdebatten ser ut i de nordiska medierna.

Ser vi på alla nordiska länder har cannabis diskuterats flitigast i Danmark och Norge. Sedan 2004 har Danmark visserligen gått in för hårdare tag mot både försäljare och köpare på Pusherstreet men samtidigt har diskussionen om kontrollerad försäljning av cannabis nått de politiska rummen i Köpenhamn.

Också i Norge har diskussionerna fått spaltutrymme i medierna. Intressant med de norska exemplen är forskarnas närvaro i den allmänna debatten.

I grannlandet Sverige däremot är cannabis inte ett lika hett debattämne, utan debatten förs främst på informella forum på webben, exempelvis på Flashback. I Sverige används polisen oftare än forskare som experter. Det är inte så många forskare, särskilt inte unga, som vågar ta ställning.

Diskussionen i Finland har inte varit lika livlig som i övriga Norden och har snarare berört straffskalor än legalisering eller avkriminalisering.

Läs hela artikeln på PopNAD.com!

Seminariet arrangerades i samband med Nordiska alkohol- och drogforskardagarna (NADRA) i slutet av augusti 2014.

Foto: Fredrik Sjögren

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet