English page Verkkosivu suomeksi

Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen yleisesite nyt myös suomeksi

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
feb
2014
10

Kiinnostus pohjoismaista hyvinvointimallia kohtaan on kasvussa sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Pohjoismaat sijoittuvat erinomaisesti useimmissa vertailuissa, joissa selvitetään valtioiden elinoloja ja hyvinvointia. Pohjoismaista hyvinvointimallia on kuitenkin kehitettävä, etenkin maailmanlaajuisen talouskriisin ja väestön ikääntymisen kaltaisten haasteiden takia.

Vaikka hyvinvointijärjestelmät ovat kussakin Pohjoismaassa järjestetty eri tavoin, on maiden järjestelmissä suuria yhtäläisyyksiä. Pohjoismaisen hyvinvointikeskuksen keskeinen tehtävä on havainnollistaa yhtenäisyyksiä ja eroja sekä luoda hyvät yhteistyömahdollisuudet Pohjoismaiden välille.

Me toimimme seuraavilla osa-alueilla: päihteet, osallistava työelämä, esteettömyys, hyvinvointipolitiikka ja hyvinvointiteknologia. Uudessa esitteessä kerromme lisää toiminnastamme. Jaa se mielellään muillekin!

Framsida finsk NVC-broschyr

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet