English page Verkkosivu suomeksi

Patienter i substitutionsvård åldras tidigt – många kämpar med existentiella frågor

  • Folkhälsa
mar
2017
29

Två nya norska studier som har publicerats i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs visar att patienter i substitutionsvård åldras betydligt tidigare än den övriga befolkningen. Patientgruppen väntas växa i framtiden, och det ställer speciella krav på sjuk- och hälsovården. Behovet av att utveckla tjänsterna för den här patientgruppen är stort.

Substitutionsvården, som i Norge kallas LAR (legemiddelassistert rehabilitering), går ut på att ge opioidberoende patienter ett substitut, oftast metadon eller buprenorfin, för att personen lättare ska kunna anpassa sig till samhället och utveckla en mer hälsofrämjande livsstil.

Många studier visar att behandlingen leder till högre överlevnad och förbättrad somatisk hälsa. Det här betyder att dödligheten sjunker och allt fler med tungt heroinbruk lever betydligt längre. Substitutionsvården är däremot inte kurerande och beroendet består. Behandlingen är därför lång, oftast livslång. Man vet ganska lite om konsekvenserna av att allt fler opioidberoende lever allt längre, men man vet att gruppen över 50 år som får substitutionsvård kommer att öka.

– Det har forskats lite i det här området, men det är ett klart ökande problem, säger Helge Waal, professor emeritus vid Institutet för klinisk medicin vid Oslo universitet.

Läs hela artikeln på vår populärvetenskapliga webbplats popNAD.com (Öppnas i nytt fönster)

Nordic Studies on Alcohol and Drugs 1/2017 (Öppnas i nytt fönster)

Äldre människas händer

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet