English page Verkkosivu suomeksi

Ökat nordiskt fokus på funktionsnedsättning i Europarådet

  • Funktionshinder
okt
2016
11

För första gången var samtliga nordiska länder representerade när Europarådet hade möte om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Ett viktigt steg mot mer samarbete inom europaområdet.

I oktober träffades Europarådet Ad hoc kommittén om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i Strasbourg. För första gången var också samtliga nordiska länder representerade. På plats som observatör fanns Nordens välfärdscenter.
 – Vår roll är att följa och inspireras av Europarådets arbete på området. Vi arbetar också för att underlätta och stärka det nordiska samarbetet, säger Anna Dahlberg som är samordnare för funktionshindersfrågor på Nordens välfärdscenter. 

Kommittén har flyttat och ligger nu direkt under ministerrådet i Europarådet, vilket visar på ett stärkt fokus på frågorna. Under onsdagen valdes Alfredo Ferrante från Italien till ny ordförande för kommittén. Eveliina Pöyhönen från Social- och hälsoministeriet i Finland blev vald som vice ordförande.
– Det är positivt att Norden finns representerat i kommitténs ledande grupp, säger Anna Dahlberg.

Finlands ambassadör Satu Mattila-Budich arrangerade också ett givande nordiskt mingel för delegater, nordiska representationer och föreläsare på onsdagskvällen. Arrangemanget gjordes med anledning av att Finland har ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet och i år har ratificerat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet