English page Verkkosivu suomeksi

Ökad synlighet på rätt sätt

  • Funktionshinder
apr
2014
30

Personer med funktionsnedsättning uppmärksammas mindre i media i dag än för 20 år sedan. Den täckning som finns innehåller ofta gammaldags språkbruk, stereotyper och överdrivet fokus på funktionsnedsättning och personlig tragedi. Det är för lite fokus på personen som sådan och på rättigheterna för personer med funktionsnedsättning.

Kultur, media och synlighetDetta framgår av rapporten "Stort felt, liten dekning", som genomfördes av Institutt for journalistikk og mediefag vid Høgskolen i Oslo og Akershus, på uppdrag av Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir).
Resultatet är i viss mån förvånande eftersom det inte på något sätt motsvarar aktörernas åsikt om hur det borde vara: i princip är alla överens om att mångfald stärker gemenskapen i ett samhälle och att inkludering av personer med funktionsnedsättningar är ett viktigt mål i samtliga nordiska länder.

Frågor som rör inkludering har under många år uppmärksammats i olika nordiska projekt, särskilt i regi av det tidigare Nordiska Handikappolitika Rådet och dess kulturnätverk. Goda exempel på hur länderna arbetar med inkludering av personer med funktionsnedsättning i kultursektorn och i medier finns i rapporten Fokus på kultur, media och synlighet.

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder, Nordens Välfärdscenter och norska Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Bufdir, deltar under Nordiska mediadagarna i Bergen med ett stand. Mediedagarna samlar ca 1500 deltagare med intresse för medier och kommunikation i hela Norden. Standet blir en mötesplats för diskussioner om funktionshindersperspektivet i medierna.

Vid standet på mässan kan du träffa sakkunniga för området, bland andra Elisabeth Eide, professor vid Høgskolen i Oslo og Akershus, projektledare för arbetet med rapporten "Stort felt liten dekning".

Årliga konferenser ökar kunskapen
Vid standet finns även Mia Ahlgren, sakkunnig från svenska Handikappförbunden. Mia var bland annat projektledare för Med i medier, ett treårigt projekt om ökad inkludering i medierna. Ett tydligt projektresultat är att högsta ledningen i public serviceföretagen för TV och Radio deltar i dialog med funktionshinderorganisationer under årliga konferenser för att öka kunskapen i företagen.
- Arbetet har bidragit till tydligare speglingsuppdrag och krav på tillgänglighet, samt att Sveriges Televisions Barn-TV-kanal har genomfört en medveten rekrytering av programledare med funktionsnedsättning. Men det behövs ocks�� kontinuerliga oberoende uppföljningar av mediebilden av personer med funktionsnedsättning för att åstadkomma förändring.

Helle-Viv Magnerud från Norges Handikappförbund ställer också upp som sakkunnig vid vårt stand. Helle-Viv har både ett privat och professionellt intresse i frågor kring inkludering i medier och kulturliv.

Bufdirs presentation av projektet "Stort felt, liten dekning"

Rådet för nordiskt samarbete om funktionshinder

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet