English page Verkkosivu suomeksi

Nyhetsbrevet Nordic welfare 5/2017 ute nu!

  • Folkhälsa
  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
  • Välfärdsteknologi
jun
2017
8

I senaste numret av nyhetsbrevet Nordic welfare lyfter vi fram Magasin 2017 där vi presenterat vårt arbete med allt från integrationsfrågor till välfärdsteknologi.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 5/2017Läs också om vårt nya häfte där ensamkommande unga berättar om samhällets mottagande och vad som är viktigt för att känna sig som en del av samhället.

Enligt en ny undersökning från Nordens välfärdscenter och Västerbottens läns landsting finns det för lite kunskap om samisk kultur i de kommuner som har samisk befolkning. Därför finns det en risk att samer med funktionsnedsättning inte får den hjälp som de har rätt till.

En ny studie med över 100 svenska, gravida kvinnor som tvångsvårdas för sitt missbruk visar att majoriteten använder mer än en drog. Artikeln har publicerats i vår vetenskapliga tidskrift Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Nyhetsbrevet Nordic welfare 5/2017 (Öppnas i nytt fönster)

Prenumerera på nyhetsbrevet Nordic welfare!

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet