English page Verkkosivu suomeksi

Rapport om trygghetssystemen i Norden

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
  • Välfärdspolitik
okt
2015
5

Vilka konkreta delar av de ekonomiska och sociala trygghetssystemen i Norden är aktuella för gruppen unga med psykisk ohälsa? Vilka regler styr och hur administreras trygghetssystemen?

Rapporten UNGA VUXNA MED NEDSATT ARBETSFÖRMÅGA visar att samtliga nordiska länder har välfärdssystem riktade till gruppen unga med psykisk ohälsa, men att systemen i de olika länderna skiljer sig åt i sin uppbyggnad.

Rapporten tar utgångspunkt i att existensen av välfärdsstatliga system, med syfte att skydda människor mot ekonomisk fattigdom i de nordiska länderna, är en styrka. Det är inte de välfärdsstatliga ambitionerna om social och ekonomisk trygghet som är problemet. Det är systemens funktionssätt och de sociala konsekvenser de får i praktiken som kan diskuteras.

Läs mer och beställ rapporten här:

Rapporten ingår i projektet "Unga in i Norden - psykisk hälsa, arbete, utbildning":

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet