English page Verkkosivu suomeksi

Rekommendationer för framgångsrikt samarbete om unga med psykisk ohälsa

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
mar
2016
13

I vår rapport beskrivs en svensk och två danska verksamheter för unga med psykisk ohälsa. Alla tre utmärker sig då offentlig sektor och civilsamhället samarbetar för att förbättra ungdomarnas levnadsvillkor och skapa delaktighet.

– Vanligtvis arbetar inte representanter från olika sektorer under ett och samma tak, och även om det ofta talas om samarbetsformen har konkreta exempel visat sig vara svåra att hitta, berättar Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare på Nordens Välfärdscenter.

Omtalat men ovanligt

Med så pass få studier på just samarbeten mellan volontärer och yrkesverksamma finns fortfarande väldigt lite empiri. Rapporten fyller därför ett stort behov. Den sammanställer åtta månaders deltagandeobservationer och totalt 60 intervjuer med både representanter ifrån olika professioner och ungdomarna själva.

Bland annat visar analysen att nya metoder utvecklas när sektorer samarbetar. Därför skapas en komplex miljö med både möjligheter och hinder för delaktighet och förändring. Rapporten visar även att nya arbetsroller och positioner uppstår såväl inom den offentliga sektorn som bland civilsamhällets volontärer.

Rapporten ger praktiker och beslutsfattare flera konkreta rekommendationer både om arbetssätt och om hur området kan vidareutvecklas.

Här kan du ladda ner och beställa publikationen:

Läs mer om projektet "Unga in i Norden":

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet