English page Verkkosivu suomeksi

Ny publikation om välfärdsteknologi och ekonomi

  • Välfärdsteknologi
jun
2014
12

I vår nya publikation visar vi på hur välfärdsteknologin kan fungera som ett effektivt ekonomiskt redskap. Det finns många exempel från de nordiska länderna där betydande resurser har frigjorts i den offentliga sektorn tack vare framgångsrik implementering av välfärdsteknologi.

Det framgår bland annat tydligt i intervjun med den danske finansministern Bjarne Corydon.

I debatten om välfärdsteknologi nämns ekonomi ofta som ett hinder. De omedelbara kostnaderna ses av många kommuner som oöverstigliga. Men artiklarna från Odense kommun och Åge Dahlbergs beräkningar, visar tydligt på  att de omedelbara investeringarna relativt snabbt vänds i ekonomiska vinster.

Att ha fokus på ekonomi ska inte förväxlas med fokus på besparingar. Välfärdsteknologi har potential att vara både billigare och bättre. Utöver den ekonomiska potentialen, har välfärdsteknologi kvalitetsmässiga fördelar, exempelvis ökad självständighet, empowerment och bättre arbetsmiljö för personalen.

Här kan du beställa och ladda ner temahäftet "Fokus på välfärdsteknologi och ekonomi"

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet