English page Verkkosivu suomeksi

Ny publikation om universell design och välfärdsteknologi

  • Välfärdsteknologi
mar
2017
10

Nordens välfärdscenter har tagit fram en ny publikation som lyfter fram goda exempel på hur produkter designats för att öka inkluderingen i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

De nordiska länderna samt Färöarna, Grönland och Åland samarbetar för att så kraftfullt som möjligt skapa samhällen som är tillgängliga för alla. Det betyder att skapa lösningar som inkluderar alla människor oavsett funktionsförmåga, egenskaper och önskemål.

Universell design och välfärdsteknologi är två närliggande begrepp med olika ursprung och delvis också olika inriktning. Universiell design betyder att vem som helst ska kunna ta del av en miljö, en byggnad eller en produkt oavsett förmåga. Välfärdsteknologi är kunskapen om och användandet av teknik som kan bidra till att människor med funktionsnedsättning känner en större delaktighet.

I rapporten undersöker man hur dessa två kan komplettera varandra genom att lyfta fram flera nordiska exempel där teknologi inte är sprunget ur idén "hjälpmedel" utan just design för alla.

Här kan du ta del av den nya publikationen:
Bra lösningar fungerar för alla - om universiell design och välfärdsteknologi  

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet