English page Verkkosivu suomeksi

Nätverk kartlägger föräldrastödsmodeller i Finland

  • Välfärdspolitik
mar
2014
10

Arbetet med att implementera evidensbaserade föräldrastödsmodeller fortsätter i Finland. I början av mars samlades experter på barn- och familjefrågor till ett arbetsmöte för att presentera och diskutera olika evidensbaserade föräldrastödmodeller.

Projektet Tidiga insatserAvsikten är att välja ut de bästa modellerna för familjer med olika behov och barn i olika åldrar och sprida modellerna till de finska kommunerna.

- Det finns brister i koordineringen av föräldrastödsmodellerna på nationell nivå. Vi vill kunna ge rekommendationer till kommunerna där bra metoder lyfts fram. Rekommendationerna ska också innehålla information om hur metoderna kompletterar varandra och var man kan utbilda sig, säger Petra Kouvonen som är programchef för programmet ”Barn, unga och familjer i det 100-åriga Finland (2013-2017)” på stiftelsen Itla.

Nätverket, som drivs i samarbete mellan Itla och Finlands kommunförbund, är inspirerat av Nordens välfärdscenters projekt Tidiga insatser för familjer. Inom ramen för projektet tog forskare och praktiker fram modellen Föräldrastöd i Norden som ska underlätta implementeringen av föräldrastödsprogram i de nordiska kommunerna.

- Nätverket finns till för att hjälpa dem som på gräsrotsnivå jobbar med stöd till familjer. Det behövs en bättre struktur för föräldrastödsprogrammen, konstaterar Kouvonen.

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet