English page Verkkosivu suomeksi

Kartlägger mottagningssystem för ensamkommande

  • Integration
jul
2016
12

År 2015 tog Norden emot drygt 45 000 ensamkommande flyktingbarn. I samtliga nordiska länder skedde en markant ökning mellan 2014 och 2015. Ensamkommande flyktingbarn fortsätter att komma till de nordiska länderna, även om flödet mattats av något sedan 2015.

Sverige är fortfarande det land som tar emot flest unga. I Nordens välfärdscenters projekt om ensamkommande kartläggs hur mottagandet och omhändertagandet ser ut i de olika nordiska länderna.

”En nulägesanalys är inte alldeles enkel. Förutsättningarna kring mottagandet förändras ständigt genom nya politiska beslut och regelverk vilket leder till att myndigheter och kommuner måste göra nya anpassningar, kanske flera gånger”. Det säger projektledaren Anna Gärdegård.

Enligt siffror på flyktingorganet UNHCR:s hemsida fördelade sig samma år flyktingmottagandet för olika världsdelar så här, procentuellt:

Europa 6, Amerika 12, Asien 14, Afrika 29 och Mellanöstern samt Nordafrika 39.

Läs hela artikeln här

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet