English page Verkkosivu suomeksi

Jobb i Norge löser inte svensk arbetslöshet

  • Arbetsinkludering
  • Välfärdspolitik
mar
2014
4

Det är bra om det blir enklare för unga svenskar att ta jobb i Norge, men för unga i utanförskap krävs helt andra åtgärder. Det var slutsatsen under seminariet om utbildning och arbetsmarknad för unga i Norden, där Nordens välfärdscenters projektledare Lidija Kolouh-Söderlund och Terje Olsen medverkade.

"I de nordiska länderna finns en gemensam problematik med personer som varken studerar eller arbetar. För deras del spelar inte tillgången på arbete så stor roll. Deras situation verkar inte påverkas av om det är lågkonjunktur eller högkonjunktur, säger Lidija Kolouh-Söderlund, som leder Nordens välfärdscenters projektet ”Unga in i Norden”. Hon efterfrågar långsiktiga strategier och gärna gemensamt på nordisk nivå.

- I Sverige är det varje år 10 procent som kräver extraordinära insatser. Tänk om man kunde hitta långsiktiga samarbetsmodeller. Idag har vi tillfälliga lösningar för det som är ett permanent problem."

Läs artikeln av Nordiska ministerrådets informationskontor (Norden i Fokus) från seminariet.

Föredragshållare:
Mattias Nilsson, departementssekreterare, Arbetsmarknadsdepartementet
Terje Olsen, projektledare Kunskapsbanken, Nordens Välfärdscenter
Lidija Kolouh-Söderlund, projektledare för "Unga in i Norden", Nordens Välfärdscenter, (tidigare på Ungdomsstyrelsen)
Temagruppen Unga i arbetslivet

I panelen
José Perez Johansson, projektledare, Jobbresan
Viktor Nord, vd, Sverige - Norge.se
Beatrice Clarke, projektledare, Fryshuset/Unga utanför arbetsmarknaden
Maria Karlman Noleryd, utredare, Nordens Fackliga Samorganisation

Bild av Lidija Kolouh Söderlund

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet