English page Verkkosivu suomeksi

Hur brukas och missbrukas forskning om alkohol och droger?

  • Folkhälsa
aug
2014
27

- Nordisk forskning har haft ett stort inflytande på den internationella alkohol- och drogforskningen. Det är ett privilegium att få ta del av de Nordiska alkohol- och drogforskardagarna, sade en av huvudtalarna, professor Alison Ritter från National Drug and Alcohol Research Centre i Australien under Nordiska alkohol- och drogforskardagar (NADRA 2014) i Stockholm.

NADRA 2014Under den inledande sessionen diskuterades bland annat hur forskningsbaserade argument används i beslutningsfattningen, hur de påverkar uppställning av problematiker och var forskning står i förhållande till andra faktorer som påverkar beslutsfattningen.

Alison Ritter berättade om begreppet ”knowledge broker”, vilket kan definieras som all aktivitet som kopplar samman beslutsfattare med forskare och möjliggör interaktion mellan dessa.

- Det är viktigt att komma ihåg att det finns många andra röster inom alkohol- och drogpolitiken förutom den evidensbaserade kunskapen. Bland annat intressentgrupper, erfarenheter från alkohol- och droganvändare och allmänhetens opinion, konstaterade Ritter.

Alison Ritter- Enligt en australiensisk undersökning om hur beslutsfattare får tillgång till forskning uppgav samtliga att de brukar konsultera en expert, 57 procent uppgav att de använder nätet (Google) och bara 35 procent att de läser akademisk litteratur, säger Ritter.

Under den inledande sessionen föreläste också Bergljot Baklien från norska Statens institut for rusmiddelforskning om forskningens roll i beslutsfattandet kring alkoholfrågor på lokal nivå i Norge.

- Beslutsfattare tenderar att välja sådan forskning som kan stöda de val de redan har bestämt sig för, sammanfattade Baklien.

Cirka 70 huvudsakligen nordiska forskare är samlade i dagarna tre för att diskutera trender och utveckling vad gäller konsumtion, vård och förebyggande arbete på alkohol- och drogområdet.

De övriga huvudtalarna vid rusmedelsforskardagarna är doktor Staffan Furusten (Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor, Score) och professor Jeff Collin (Global Public Health Unit, School of Social & Political Science, University of Edinburgh).

Mer information hittar du på konferensens webbplats:
www.nordicwelfare.org/nadra2014
Följ oss också gärna på Twitter: @NADRAofficial, #nadra2014

- Press release: What is the use, or the abuse, of alcohol and drug research in policy making? (August 27, 2014)
- Webbnyhet: Alkohol- och drogforskare efterlyser ett mer tvärvetenskapligt samarbete (3 september 2014)

Foto: Fredrik Sjögren

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet