English page Verkkosivu suomeksi

Goda exempel på arbete till personer med funktionsnedsättning

  • Arbetsinkludering
  • Funktionshinder
maj
2014
28

Personer med funktionsnedsättning har en betydligt lägre sysselsättningsgrad än den övriga befolkningen i Norden. Men många personer med funktionsnedsättning vill arbeta. 

I vår publikation "Dags för jobb – arbetsgivare i centrum" berättar sju arbetsgivare från hela Norden om erfarenheter av att anställa personer med funktionsnedsättning och nedsatt arbetsförmåga. Arbetsgivarna representerar både privat och offentlig sektor.  

Syftet med publikationen är att ge andra nordiska arbetsgivare inspiration och idéer inför rekrytering av medarbetare med funktionsnedsättning. Berättelserna visar att det med engagemang, empati och enkla medel går det att skapa en arbetsplats om ökar kompetensen och de positiva konsekvenserna för företag och för offentliga arbetsplatser samt för arbetstagaren med funktionsnedsättning.

Här kan du ladda ner och beställa "Dags för jobb – arbetsgivare i centrum":

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet