English page Verkkosivu suomeksi

Dolda alkoholproblem måste uppmärksammas på sjukhus

  • Folkhälsa
sep
2016
22

Norsk forskning visar att bara en femtedel av de alkoholrelaterade problemen uppmärksammas inom social- eller hälsovården. Stavanger universitetssjukhus i Norge har sedan 2010 anställt två alkohol- och drogsjuksköterskor med en enda uppgift – att diskutera riskfyllt alkohol- och narkotikabruk med patienter. På sju år har antalet samtal ökat tiofaldigt och flera andra sjukhus i Norge har startat liknande verksamheter. Detta framkommer i Nordens välfärdscenters nya rapport Lokalt nytänkande inom missbruksvården.

I rapporten lyfts alkohol alkohol- och drogsjuksköterskorna upp som ett bra initiativ för att tidigt ingripa i alkoholproblem och minska risken för skador senare i livet. Målet är att bryta tabut att prata om alkoholvanor på sjukhus – ett tabu som ännu syns på många håll i Norden och som kan vara ett hinder för att minska alkoholens skador på samhället.

Hege Tvedt är en av ruskonsulenterna på Stavanger universitetssjukhus och hon når hundratals patienter med dolt alkoholproblem årligen.

– Personer med ett dolt bruk har kanske aldrig fått prata med hälsovårdspersonal om alkohol. Det är lättare att nå någon i ett tidigt skede än någon som druckit i 30 år. Därför är det viktigt med tidiga interventioner, säger Tvedt.

Sjukhuset ger en ypperlig arena för interventioner. Här kan personalen prata med patienter om alkoholvanor utifrån deras hälsotillstånd vilket minskar risken för att moralisera om alkoholvanor.

Nordens välfärdscenter sammanställer i publikationen hur tre nordiska kommuner (Stavanger, Århus och Umeå) har tagit sig an utmaningar inom missbruksvården. Utmaningarna är liknande i de nordiska länderna och lösningarna har potential att användas runtom hela Norden.

I publikationen presenteras förutom dolt alkoholbruk bland patienter inom primärvården två andra lokala lösningar som gäller unga med omfattande missbruk och patienter som avbryter subsititutionsbehandling.

Nordens välfärdscenters projekt Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården – NoLoM startade 2011 med syftet att jämföra och uppmärksamma lokala lösningar inom missbruksvården. I alla nordiska länder har man ställt sig frågan hur missbruksbehandlingen och vårdresurserna kan organiseras bättre i tider då resurser blir allt mer begränsade.

Publikationen Lokalt nytänkande inom missbruksvården

Projektet Nordiskt utbyte av kunskap inom missbruksvården NoLoM

Några artiklar från publikationen finns också att läsa på popNAD.com:
Ruskonsulenten når det dolda alkoholbruket (nytt fönster)
UngMap uppmärksammar lärare på elevers trivsel (nytt fönster)
Färdighetsträning och individuella lösningar efterlyses (nytt fönster)

Pärmbild av kvinna med en glödlampa ovanför huvudet
Kerstin Stenius

Ansvarig

Kerstin Stenius

Projektledare, alkohol- och narkotikaforskning

.

Mobil +358-40 060 4320

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet