English page Verkkosivu suomeksi

”De svagaste alkoholpolitiska åtgärderna populärast bland allmänheten”

  • Folkhälsa
feb
2014
17

- Politikerna ska självklart lyssna till den allmänna opinionen. Problemet är bara att de alkoholpolitiska åtgärder som har bästa resultat ofta är minst populära bland allmänheten. Det säger Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten i Nordens välfärdscenters nya publikation om alkoholopinioner i Norden.

Generalsekreterare, Dagfinn Høybråten - Vi har ett samhällssystem som bygger på att politikerna ska lyssna till den allmänna opinionen. Samtidigt ska det vara sagt att alkoholfrågan är ett område där man fort kolliderar med den allmänna opinionen ifall man vill bygga på kunskap. Det är en fråga om hur långt man vill lyssna på den allmänna opinionen - och det är helt och hållet ett politiskt val.

Enligt Høybråten är de alkoholpolitiska åtgärder som har den svagaste inverkan på skadeverkningarna mest populära bland allmänheten. Därför är de också lättast att ty sig till för en politiker som vill göra något men samtidigt hålla sig invald.

- Det är en avvägning för varje politiker, oberoende av vilken åsikten är.

Har du som generalsekreterare en alkoholpolitisk agenda?

- Nej, jag har ingen personlig agenda. Den agenda jag har är den de nordiska social- och hälsovårdsministrarna beslutar om men det är ju ett faktum att ministrarna har vidtagit en strategi i vilken alkoholområdet ingår. Ministrarna anser alltså att det nordiska alkoholpolitiska samarbetet är viktigt och det är den plattform jag står på.

På vissa håll har alkoholpolitiken blivit liberalare – har näringsintressen fått en större roll i att styra opinionen?

- Man kan nog säga att lite av den liberalisering som har skett beror på att kommersiella krafter har pressat på förändringar men det är inte enbart därifrån påtryckningarna kommer. Också konsumenterna utövar påtryckning och deras påtryckningar i samband med kommersiell påverkan har lett till att en del av restriktionerna har luckrats upp.

 ---

Läs hela intervjun med Dagfinn Høybråten i publikationen Alkoholopinioner i Norden som du kan ladda ner gratis på svenska och finska.

Publikationen är en del av Nordens välfärdscenters projekt Alkoholopinioner i Norden. I samband med projektet publicerades också ett temanummer om alkoholopinioner i den vetenskapliga tidskriften Nordic Studies on Alcohol and Drugs.

Foto: Johannes Jansson, Norden.org

Jessica Gustafsson

Ansvarig

Jessica Gustafsson

Kommunikationsrådgivare

-

Mobil +358-40 060 5752

Nordens välfärdscenter | tel: +46 8 545 536 00 | | En institution under Nordiska ministerrådet